Neemt in acht de regels van dit toernooi
Anders verandert deze strijd in een zooi

Het Toernooi.

Deelname aan het toernooi is gratis en kan door inschrijving op locatie voorafgaand aan het toernooi. Alhoewel de organisatie voorzichtig te werk gaat is deelname op eigen risico. het toernooi vind plaats op de volgende momenten:

12:00-13:00 Zwaardvechttoernooi voor kinderen.
14:30-16:00 Zwaardvechttoernooi voor volwassenen.

Verder zal er tussen de trainingen in van 13:30 tot 14:15 een kleine beginnerstraining worden gegeven voor mensen die graag iets meer over larp-zwaardvechten willen weten.

De Regels

1. Veilig vechten

 1. Men mag niet met het wapen steken.
 2. Het is niet toegestaan om het hoofd of de nek te raken.
 3. Fysiek contact is ten alle tijden verboden.
 4. Men dient slagen in te houden.
 5. Het is niet toegestaan om tijdens een duel te rennen.
 6. Het is niet toegestaan om met schilden te slaan.
 7. Alhoewel het een geldige hitlocatie is verzoeken wij de deelnemers voorzichtig te zijn met het raken van geslachtsdelen, borsten en polsen.
 8. Het is toegestaan om onder- en bovenhands te slaan. kijk hierbij wel uit voor hoofd en geslachtsdelen.

2. Het duel

 1. Het duel vind plaats op het duelveld. als een deelnemer het veld verlaat wordt het duel onderbroken en krijgt de tegenstander een punt.
 2. Een toernooiduel wordt gevoerd met de wapens die worden geleverd door ESRG Knights of the Kitchen Table. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om voorzichtig met deze wapens om te gaan. Enige schade aan de wapens als gevolg van onvoorzichtig gebruik kan op de deelnemers verhaald worden. Het is niet toegestaan om eigen wapens te gebruiken voor het toernooi.
 3. Het is toegestaan om buiten het toernooi om te vechten met eigen wapens op het toernooiveld als deze niet wordt gebruikt of aan de rand van het festivalterrein op afstand van anderen en de marktkramen. Het is vanzelfsprekend dat alle deelnemers aan dergelijke gevechten van tevoren toestemming moeten hebben gegeven.
 4. Er zijn geen regels betreffende pantser. Het dragen van pantser levert dan ook geen voordeel op.
 5. Mits anders bepaald door de scheidsrechters mogen er tijdens het toernooi ten alle tijden maar twee deelnemers en de scheidsrechters zich op het toernooiveld bevinden.
 6. Het is niet toegestaan om vals te spelen. valsspelen is elke manier van gedrag die niet in de geest van deze regels past. De precieze interpretatie van deze regel wordt door de scheidsrechters bepaald.
 7. Een duel begint en hervat met aankondiging van de scheidsrechters en eidigt of wordt onderbroken door aankondiging van de scheidsrechters of als gevolg van deze regels.

3. Geldig contact van wapens

 1. Een deelnemer is geraakt als er contact is tussen de deelnemer en het zwaard van de tegenstander
 2. Als iemand geraakt wordt is het die persoon's verantwoordelijkheid om dit aan te geven. dit kan met een verbaal signaal zoals "hit" of "geraakt" of door stil te staan en het zwaard met één hand horizontaal in de lucht te houden.
 3. Het consequent niet aangeven van geraakt worden is valsspelen en kan als dusdanig worden bestraft.
 4. Geldig contact is elk contact dat wordt gemaakt vanuit een grote slag zonder overtreding van de toernooiregels.
 5. Een kleine slag is niet geldig. Dit is een slag die kort en met weinig kracht wordt gemaakt. In de praktijk is dit aan de discretie van de scheidsrechters.
 6. Na elk contact wordt het spel stilgelegd en dienen de deelnemers terug naar de startpositie te gaan.

4. Punten en winst

 1. Een deelnemer krijgt een punt als die de andere deelnemer op een geldige manier raakt zonder zelf geraakt te worden.
 2. Bij dubbel contact krijgt geen van de spelers een punt.
 3. De winnaar is de persoon die 5 of meer punten en een voorsprong van 2 punten op de tegenstander heeft. Ter vergelijking: deze manier is ruwweg gelijk aan de regels bij tennis.
 4. Een duel heeft een tijdslimiet van twee minuten. Als na het verstrijken van de limiet nog niemand heeft gewonnen, wint de deelnemer met de meeste punten.
 5. Als het tijdslimiet verstreken is en beide spelers gelijke punten hebben gaat het duel door en wint de eerste persoon die een punt scoort.

5. Overtredingen

 1. Als de scheidsrechters een overtreding zien leggen ze het spel stil.
 2. Bij de eerste overtreding krijgt de tegenstander van de persoon die de overtreding begaat een punt.
 3. Bij de tweede overtreding verliest de overtreder automatisch. Als dit de tweede keer is dat een deelnemer op deze manier verliest is de tegenstander gedisqualificeerd.
 4. Als de actie van een van de deelnemers tot een wond of blessure bij de tegenstander lijd wint de tegenstander automatisch. Als deze persoon niet in staat is om door te gaan met het toernooi wordt de overtreder gedisqualificeerd.
 5. Als beide spelers tegelijkertijd een overtreding begaan krijgt geen van beide spelers een punt. De andere regels betreffende overtredingen gelden wel.

6. Scheidsrechters

 1. Het scheidsrechtersteam bestaat uit drie personen. Eén hoofdscheidsrechter en twee hitscheidsrechters.
 2. De hoofdscheidsrechter houdt de score bij en controleerd op overtredingen. ook is hij verantwoordelijk voor de orde tijdens het toernooi.
 3. De hitscheidsrechters zijn gekoppeld aan een deelnemer en controleren of en hoe deze wordt geraakt. Zij bepalen uiteindelijk of een hit geldig is.
 4. In het geval van twijfel over geldig zwaardcontact heeft de desbetreffende hitscheidsrechter het laatste woord. Andere beslissingen worden met de meerderheid genomen waarbij de hoofdscheidsrechter als nodig tiebreaker is.

7. Bij twijfel of onduidelijkheid in de regels hebben de scheidsrechters het laatste woord.


Wij hopen dat deze regels voldoende duidelijk zijn en wensen iedereen een prettig toernooi toe.
Tot op het hof!


Sponsoren

Wij worden mede mogelijk gemaakt door
 • ESRG Knights of the Kitchen Table
 • Studium Generale TU/e
 • Rabobank Eindhoven-Veldhoven